Obec Maršová-Rašov
Maršová-Rašov

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách na štvorročné funkčné obdobie obyvateľmi obce Maršová-Rašov. Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami častí obce. Svoju činnosť vykonávajú v súlade s ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi

Poslanci obecného zastupiteľstva

p. Marek Chvalník

p. Mgr. Mária Kadáčková 

 • email: m.kadackova@centrum.sk

p. Anton Kresáň  

 • Tel.č.: 0904273377 
 • email: kresan.anton@centrum.sk

p. Anton Kvašňovský

p. Ján Kvašňovský 

p. Ing. Anna Stískalová

p. Pavol Vrábel

 

Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä :

 • a)určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu a iných právnických a fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytovanie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu,
 • c) schvaľovať územný plán  obce  alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
 • e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia obyvateľov obce,
 • g) uznášať sa na nariadeniach obce,
 • h) určiť plat starostu a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu, zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
 • i) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 • j)schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok OZ a zásady odmeňovania poslancov,
 • k) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu ,
 • l) zriaďovať a zrušovať  orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 • m) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 • n) zriaďovať, zrušovať  a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 • o) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce

Mapový portál obce

mObce

Naturpack

Natur pack

Fond na podporu umenia

Rýchly kontakt

Obec Maršová - Rašov
Maršová – Rašov 2
013 51 Predmier
IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
 
Obecný úrad Maršová-Rašov:

+421 41 557 11 71

0911 979 206

Ing. Andrea Butková starostka obce

0918 328 206

starosta@marsovarasov.sk

 

Email:

info@marsovarasov.sk

podatelna@marsovarasov.sk

 

 

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, utorok 29. 11. 2022
oblačno 8 °C 3 °C
streda 30. 11. zamračené 6/1 °C
štvrtok 1. 12. zamračené 6/1 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Europrojekty

Modernizácia verejného osvetlenia